The Quaker Council for European Affairs (QCEA)  je izdal priročnik Peace Education: Making the Case ki kaže, kako se je izobraževanje o miru odzvalo na težke politične kontekste v zadnjih desetletjih in dokazuje, da je izobraževanje za mir pomembno za izgradnjo miru danes. Poročilo vsebuje primere več kot 20 organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja za mir po svetu.

Poročilo prikazuje primere izobraževanja za mir in povezuje politične okvire EU, s čimer zagotavlja osnovo za nadaljnje zagovarjanje EU in vlad po svetu. QCEA upa, da bo ta izdelek koristen za izvajalce mirovnega izobraževanja, akademike in podpornike za napredovanje na svetovni ravni.

Poročilo zagovarja večplasten pristop k mirovnemu izobraževanju, ki zahteva povezano, usklajeno strategijo za mirovno izobraževanje kot orodje za izgradnjo miru in preprečevanje konfliktov v ustreznih notranjih in zunanjih politikah in programih EU.

Priročnik: Peace Education: Making the Case