Na Inštitutu za afriške študije želijo spodbujati kritično razmišljanje mladih in spodbujati njihovo aktivno državljanstvo. “V sodobni digitalni družbi je motiviranje mladih za aktivnejše sodelovanje v skupnosti in družbi ter njihovo osveščanje različnih družbenih problemih in njihovih rešitvah skoraj nemogoče le z uporabo tradicionalnih metod kot so npr. delavnice, letaki, brušure ipd. Zato smo se odločili za drugačen pristop: mlade ozaveščamo in spodbujamo k aktivnemu globalnemu državljanjstvu in jih izobražujemo o releventnih temah s pomočjo digitalnih orodij ter praksami in pristopi, ki so značilne za pop kulturo.”

Skupaj s strokovnjaki iz Bolgarije, Litve, Avstrije, Cipra in Španije so v tem duhu izvedli številne aktivnosti. Njihove opise, priporočila in navodila za izvedbo v različnih drubenih okoljih bomo izdali v obliki priročnika Pop globalno učenje. Naročila sprejemajo na tanja@african-studies.org

Vir: IAŠ