Global Education Network Europe – GENE je 14. in 15. septembra 2022 organiziral pripravljalno srečanje deležnikov v procesu k novi deklaraciju o globalnem učenju Izobraževanje 2050. Srečanja se je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA.

99 predstavnikov mladinskih organizacij, organizacij civilne družbe, lokalnih vlad, mednarodnih organizacij in globalnih kritičnih prijateljev iz Afrike, Azije in Pacifika ter obeh Amerik se je zbralo prvi dan spletnega srečanja, ki je bil namenjen posvetu deležnikov v procesu k novi deklaraciji o globalnem učenju.

Drugi dan pripravljalnega sestanka so zbrali oblikovalce politik z zunanjih ministrstev in ministerstev za izobraževanje ter agencij iz vse Evrope, da bi še naprej gradili soglasje do končne deklaracije.

Proces priprave deklaracije bo dosegel vrhunec 3. in 4. novembra z Evropskim kongresom o globalnem učenju v Evropi do leta 2050, ki bo potekal v Dublinu na Irskem.

Kot smo poročali, GENE pričakuje, da bo nova evropska deklaracija zagotovila okvir za krepitev nacionalnih politik, strategije in zagotavljanje globalnega izobraževanja. Zgrajena bo na soglasju, vendar bo poskušala zagotoviti skupen, dogovorjen jezik politike in nekatere politične vzvode za akterje na nacionalni ravni. Poleg zavez bo vključevala tudi praktične mehanizme.

Organizacije civilne družbe iz celotne Evrope se sicer redno srečujejo na delovnih srečanjih, ki jih vodi Patricija Virtič v imenu Platforme SLOGA in mreže CONCORD. V delovni skupini je več kot 60 strokovnjakov iz več kot 50 organizacij in mrež. Poleg skupine organizacij civilne družbe delujejo še skupine mladih, lokalnih oblasti, akademikov in kritičnih prijateljev. Vse te skupine neposredno sodelujejo z ministrstvi pri pisanju nove Dublinske deklaracije.

Pripravila: PV