V torek, 15. oktobra 2019, smo se na posvetu o smernicah za globalno učenje, ki jih pripravlja Jana Arbeiter, raziskovalka Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede, zbrale predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Predstavitvi osnutka poročila in smernic, ki nastajajo v okviru projekta Bridge 47, je sledila razprava.

Raziskovalka je predstavila analizo GU v Sloveniji, primere in prakse iz nekaterih drugih držav (Avstrija, Češka, Bolgarija, Finska, Irska), različna razumevanja konceptov globalnega učenja, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, izobraževanja za človekove pravice in za globalno državljanstvo. Predstavila je tudi osnutek priporočil, ki naj bi med drugim usmerjala naslednje korake za krepitev medresorskega sodelovanja in razvoj na področju globalnega učenja, v razpravi pa so se odprla predvsem vprašanja različnih razumevanj koncepta trajnostnega razvoja med različnimi deležniki, kontinuitete pri zagovorništvu in financiranja.

Objavo poročila in smernic pričakujemo v novembru 2019.