Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost 13. 4. 2019 na Ptuju izvedla delavnico globalnega učenja za mlade na temo pravične trgovine.

Mladi so spoznavali načela pravične trgovine in dostojnega dela ter na kaj vse morajo biti pozorni pri načrtovanju in uresničevanju podjetne ideje, da ne bodo izkoriščali ljudi, škodovali naravi ali pretirano izkoriščali naravnih virov. Namen delavnice je bil, da mladi začnejo razmišljati širše o vplivu njihovega izdelka/storitve oziroma o sestavnih delih, ki so za izdelavo njihovega izdelka potrebni, izbirah in ukrepanju.

Udeleženci so preko izkustvene aktivnosti spoznali slabosti prehrambene industrije in alternativne načine proizvodnje – pravičnotrgovinske izdelke in storitve – ter bili pozvani, da svoje ideje oblikujejo na bolj pravičnotrgovinski način. V diskusiji smo preučili, kako bi lahko njihovi izdelki bili še bolj trajnostno naravnani.

IMG_20190413_164846 IMG_20190413_174703 IMG_20190413_174652


Projekt Globalna odgovornost za prihodnost financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik