Mladinska platforma UNECE za izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) in Usmerjevalni odbor UNECE za VITR vabita k oddaji prispevkov in/ali študij primerov o mladih ter izobraževanjai++u za trajnostni razvoj.

Namen te publikacije je zbrati primere teorije in prakse vključevanja mladih v regiji UNECE ter drugih regijah in hkrati predstaviti uspešne pristope, povezane z izobraževanjem za trajnostni razvoj ter mladino.

VITR učencem vseh starosti omogoča pridobivanje znanja, spretnosti, vrednot in stališč za reševanje medsebojno povezanih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo, vključno s podnebnimi spremembami, degradacijo okolja, izgubo biotske raznovrstnosti, revščino ter neenakostjo.

Publikacijo bo izdal Usmerjevalni odbor UNECE za izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je regionalni mehanizem za podporo državam članicam pri učinkovitejšem vključevanju izobraževanja za trajnostni razvoj v njihov nacionalni kontekst in vključevanju izobraževanja za trajnostni razvoj v nacionalno politiko ter prakso prek vseh oblik njihovih izobraževalnih sistemov.

Rok za oddajo je 24. januar 2022.

Podrobneje Call_for_papers_UNECE_publication_on_Youth_ESD_10Dec2021