Ministrstvo za zunanje zadeve RS je Platformo SLOGA pozvalo k oddaji največ treh predlogov projektov globalnega učenja za nagrado GENE. Zainteresirane nevladne organizacije, ki so izvajale projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in bi jih želele predlagati za nagrado, pozivamo k oddaji kandidatur do 21. 1. 2021 do 12. ure.

Platforma SLOGA bo med prispelimi prijavami izbrala največ tri prijave in jih posredovala ministrsttvu, ki bo skupaj s prijavitelji nato uskladila vso potrebno dokumentacijo za oddajo končne kandidatre. To mora ministrstvo oddati GENE najkasneje do 25. 1. 2021. Med prispeli prijavami bo GENE sekretariat pozval izbrane projekte k oddaji celotne prijave (rok 26. 2. 20201).

Prijave (izpolnjen del prijavnice) pošljite vodji globalnega učenja Patriciji Virtič na patricija.virtic<@>sloga-platform.org do četrtka 21. 1. 2021 do 12. ure.

Awards2020_Nomination-form_v04

Awards2020_2021-Call-for-nominations