V torek, 11. junija 2019 je potekal posvet o vlogi globalnega učenja v današnji družbi z udeležbo številnih deležnikov s področja. Namen strokovnega posveta “Vloga globalnega učenja v današnji družbi”, ki ga je organizirala platforma SLOGA, je bil spodbuditi razpravo o priložnostih za krepitev globalnega učenja (GU) v Sloveniji, vključno s priložnostmi za umestitev GU v postopku oblikovanja nove bele knjige o izobraževanju.

Po uvodnih razmišljanjih strokovnjakov in deležnikov iz različnih področij o stanju GU v Sloveniji je sledila razprava o zaznanih potrebah na tem področju in priložnostih za nadaljnjo krepitev GU v Sloveniji. Z umeščanjem GU bomo začeli izpolnjevati številna priporočila na mednarodni in nacionalni ravni, kot tudi zagotovili vključujoče in trajnostno izobraževanje za vse.

Posvet je potekal v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019 in je del Skupne akcije TVU Mi vsi smo en svet​.

Uvodne prispevke so pripravile_i prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV), Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije (ACS), Tina Trdin, Društvo Humanitas, mag. Barbara Urbanija, Urad za UNESCO, Uroš Vajgl, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve in Patricija Virtič, platforma SLOGA.

Prof. dr. Maja Bučar je poudarila, da je na področju GU zaznati pozitivne premike, GU se umešča v programe in različne forume, vendar še vedno ne v zadostnem obsegu. Predstavila je sodelovanje FDV in platforme SLOGA, ki sta izvajali dva projekta GU, v okviru katerih sta interdisciplinarni skupini študentov pripravili orodja za vključevanje tem ciljev trajnostnega razvoja in migracij v šolske ure; medtem ko se je poznavanje učencev o ciljih trajnostnega razvoja občutno okrepilo, se je kot izziv izkazala obsežnost šolskih vsebin in umeščanje novih aktivnosti v šolski urnik, pa tudi problematičnost posameznih tem.

Zvonka Pangerc Pahernik je predstavila delovanje Andragoškega centra Slovenije, ki institucija izobraževanja odraslih v Sloveniji že od leta 1996 organizira Festival učenja s ciljem spodbujanja vseživljenjskega učenja. V letošnjem letu je v akciji sodelovalo kar 1.800 prirediteljev, ki je organiziralo 7.000 prireditev. Od teh je bilo 500 dogodkov organiziranih v okviru skupne akcije Mi vsi smo en svet. Pri svojem delu spodbujajo načelo, da nas učenje spremlja skozi vse življenje. Izpostavila je, da je Evropska komisija razvila evropski indeks vseživljenjskega učenja, ki spremlja, kako uspešne so države pri doseganju vseh štirih stebrov učenja. Medtem ko se Slovenija dobro uvršča pri prvih treh stebrih učenja, se je najslabše odrezala pri skupnostnem učenju.

Tina Trdin je predstavila delo Društva Humanitas, ki je utemeljeno na premisi, da GU odpira oči in um. Svoj prispevek je oblikovala skozi temeljna in pereča vprašanja današnje družbe, ki se jih moramo lotiti, čeprav so neprijetna za veliko ljudi. Eno izmed sporočil njenega prispevka je bila tudi misel Joanne Macy: “Najpomembnejša značilnost tega zgodovinskega trenutka ni, da smo na poti k uničenju našega sveta – dejansko smo že dolgo na tej poti. Ampak, da se začenjamo prebujati, kot iz tisočletnega spanja, k povsem novemu odnosu do našega sveta, do sebe in drug do drugega.”

Mag. Barbara Urbanija predstavila, kako UNESCO spodbuja izobraževanje za trajnostni razvoj in izobraževanje za globalno državljanstvo, pri čemer je poudarila celostni pristop. UNESCO je zadolžen za koordinacijo 4. cilja trajnostnega razvoja (kakovostno izobraževanje). Med letoma 2005 in 2014 je potekalo Desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj, v okviru katerega so spodbujali vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v nacionalne strategije. Na generalni konferenci UNESCO bo letos sprejet nov krovni dokument na področju izobraževanja za trajnostni razvoj za obdobje med letoma 2020 in 2030, ki med ključnimi vsebinami poudarja transformativne dejavnosti, strukturne spremembe in tehnološko prihodnost. UNESCO spodbuja mobilno učenje kot orodje za krepitev izobraževalnih priložnosti, tudi v državah v razvoju. Projekte, ki se jih izvaja v Sloveniji, je predstavil tudi Anže Nunar.

Uroš Vajgl je svoj prispevek začel z razmislekom o podatkih Eurobarometra, ki pravijo, da v Sloveniji nadpovprečno poznamo cilje trajnostnega razvoja in menimo, da je pomembno pomagati ljudem v državah v razvoju, ter da bi se EU morala s tem ukvarjati. Predstavil je tudi nekaj ključnih akcij za krepitev področja GU: pomembna je opredelitev GU – tudi v odnosu do sorodnih konceptov – in priprava pregled aktivnosti na tem področju, priložnost je zagotovo tudi ustrezna umestitev v novo belo knjigo na področju izobraževanja.

Patricija Virtič je predstavila prizadevanja NVO na področju GU, poudarila uspešnost in vidnost, nagrade ter uspešno sodelovanje na razpisih za financiranje ter izpostavila, da je na evropski ravni v pripravi evropsko soglasje o GU.

V razpravi se je ponovno odprla tema sorodnih konceptov v slovenskem kontekstu, GU in vzgoje ter izobraževanja za trajnostni razvoj, čeprav se slednji pogosto še vedno razume v okviru okoljske domene. Poleg priprave nove bele knjige na področju izobraževanja je v pripravi tudi nacionalni program za izobraževanje odraslih.

Podrobnejši zapis posveta in ključnih vprašanj ter razprave najdete tukaj.


 

Sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja je potekalo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve in projekta Bridge 47, ki ga finančno podpira EU. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Evropske unije.

logotipi_tvu+