Vabljeni_e na posvet z naslovom “Predstavitev analize in priporočil na področju globalnega učenja in VITR”, ki bo potekal 6. februarja 2020 s pričetkom ob 14.00 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, Ljubljana, sejna soba P 23-24). SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede organizira posvet, ki bo potekal v okviru projekta Bridge 47, ki ga financira EU.

Podnebne spremembe, revščina, neenakosti, izčrpavanje naravnih virov in kakovost življenja vsak posebej in vsi skupaj kot celota pred nas postavljajo jasno zahtevo po okrepljenem izobraževanju angažiranih in aktivnih državljanov. Spreminjanje pogojev skupnega življenja pred nas postavlja nujnost vključujočega in transparentnega upravljanja, kar pa je lahko uspešno le, če smo kot prebivalci s pomočjo vseživljenjskega, globalnega učenja in izkustveno transformativnega izobraževanja za trajnostni razvoj usposobljeni za prepoznavanje vzrokov in posledic dogajanja okoli nas. Globalne izzive moramo znati povezati z lokalnimi razmerami. Globalno učenje ter vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) sta medsebojno prepletajoča se in dopolnjujoča se procesa v okviru vseživljenskega izobraževanja, ki pomembno prispevata k zasledovanju ciljev Agende 2030, še posebej cilja trajnostnega razvoja 4.7.

Na začetku posveta bo raziskovalka Jana Arbeiter iz Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavila »Analizo področja globalnega učenja v Sloveniji s priporočili za nadaljnjo krepitev področja«. Po predstavitvi bo sledila moderirana razprava, ki bo udeležencem omogočila predstavitev pogledov na podana priporočila in možen nadaljnji razvoj področja globalnega učenja in VITR, še posebej glede možnosti za vzpostavitev medresorskega delovnega telesa in (po)vezanosti konceptov.

Na posvetu pričakujemo predstavnice in predstavnike MIZŠ, MZZ, različnih javnih in zasebnih vzgojno izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, nevladnih organizacij ter druge zainteresirane deležnike.

Prosimo, da svojo udeležbo na posvetu potrdite najkasneje do ponedeljka, 3. februarja 2020, na:  info@sloga-platform.org .

Vabilo

Predvideni časovni potek posveta:

Četrtek, 6. 2. 2020
14:00 – 14:10 Uvodni pozdrav

Albin Keuc, direktor platforme SLOGA

Aleš Ojstršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja, MIZŠ

Uroš Vajgl, vodja sektorja za MRS in MHP, MZZ

14:10 – 14:40 Predstavitev Analize področja globalnega učenja v Sloveniji s priporočili za nadaljnjo krepitev področja

Jana Arbeiter, raziskovalka Centra za mednarodne odnose FDV

14.40 – 15.10 Predstavitve različnih pogledov za nadaljnjo krepitev področja GU in VITR

Aleš Ojstršek (vodja sektorja za razvoj izobraževanja, MIZŠ),

Uroš Vajgl (vodja sektorja za MRS in MHP, MZZ),

Tina Trdin (društvo Humanitas),

Max Zimani (Zavod Global)

15.10 – 15.50 Razprava
15.50 – 16:00 Zaključek in povzetek posveta
16:00 Neformalni pogovori ob pravični kavi