Na zasedanju Regionalnega foruma za trajnostni razvoj (RFSD) Ekonomske komisije ZN za Evropo (UNECE), ki je potekal 19. marca, so bili prepoznani pomembni izzivi, s katerimi se regija srečuje pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Udeleženci so pozvali k hitrejšemu doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

V virtualnem svetu se je zbralo več kot 300 udeležencev. UNECE je prvotno načrtoval eno in poldnevni forum s 15 srečanji in fokusom na vzajemnem učenju. Zaradi pandemije je UNECE konferenco spremenil v povsem virtualno srečanje. Posebni spletni seminarji so se osredotočili na rešitve izzivov pri uresničevanju ciljev in na pomen standardov, skladnosti politik in zanesljivih statisičnih podatkov. Pred forumom je potekalo virtualno srečanje civilne družbe, ki je usklajevalo prispevke več kot 150 partnerjev civilne družbe v regiji.

UNECE je predstavil izsledke prvega regionalnega poročila o napredku uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, v katerem je bil ugotovljen “dober napredek in številne vrzeli” na poti do transformativnih sprememb v regiji UNECE. V poročilu z naslovom „Towards achieving the Sustainable Development Goals in the UNECE region: A statistical portrait of progress and challenges“  so zbrani trendi napredka pri 49 svetovnih kazalcih in ugotavlja, da je za dosego ciljev s področja okolja potrebna večja ambicija. Forum je razpravljal tudi o tem, kako prostovoljni nacionalni pregledi prispevajo k uresničevanju ciljev v regiji.

Države so delile konkretne ukrepe za pospešitev uresničevanja ciljev in pospešitev zelenih ter vključujočih sprememb, kot je izziv »Drevesa v mestih« (Trees in the Cities). Predstavnik Evropske komisije (EC), Luca Marmo, je predstavil evropski zeleni dogovor in novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Finska je delila svojo strategijo, da do leta 2035 postane ogljično nevtralna, Danska pa je izpostavila svoj Svetovalni svet mladih za podnebje (Youth Climate Advisory Council) kot kanal za vključevanje mladih na Danskem.

Na uradni spletni strani so na voljo izjave in predstavitve govorcev, detajli vezani na srečanja, idr.

Vir novice: SDG Knowledge Hub