Danes je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal posvet v okviru projekta Bridge 47, v sodelovanju Platforme SLOGA, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Centra za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede in zavoda Povod.

IMG_20200206_142344Na posvetu smo predstavili poročilo “Analiza področja globalnega učenja v Sloveniji s priporočili za nadaljnjo krepitev področja“, ki ga je v okviru projekta Bridge 47 pripravila raziskovalka Jana Arbeiter s Centra za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. Predstavitvi je sledila moderirana razprava, ki je udeležencem omogočila predstavitev pogledov na podana priporočila in možen nadaljnji razvoj globalnega učenja in VITR.

Svoje poglede so podali predstavniki javnega in nevladnega sektorja, Aleš Ojsteršek (vodja sektorja za razvoj izobraževanja na MIZŠ), Uroš Vajgl (vodja sektorja za MRS in MHP na MZZ), Tina Trdin (društvo Humanitas) in Max Zimani (zavod Global). Sledila je izjemno plodna razprava, z dobrimi prispevki, v okviru katere so udeleženci izkazali podporo poudarkom in priporočilom raziskovalke ter jih nekoliko nadgradili. Povzamemo jih lahko v sledečih točkah:

1. potrebna je posodobitev in (re)konceptualizacija globalnega učenja in VITR;

2. zagotoviti je potrebno politično voljo in;

3. ustanoviti medresorsko/koordinacijsko skupino, ki bi v svoje vrste vključila vse ključne akterje. Vsi vključeni morajo biti konsistenti in vztrajni, povečati morajo tudi vedenje o ljudeh in okolju;

4. skupina mora razviti akcijski načrt oziroma strategijo, ki bo služila kot orodje za poenoteno in jasno določeno delovanje na področju globalnega učenja;

5. nujna je vključitev področji globalnega učenja v prihajajočo belo knjigo. Vsi prisotni so se zavezali, da bodo sledili nastajanju bele knjige in informirali skupino, odgovorno za njeno nastajanje;

6. zagotoviti je treba proces rednega izobraževanja pedagoških in strokovnih delavcev, študentov in dijakov. Pri tem je potrebno zagotoviti motiviranje pogosto preobremenjenih pedagogov. Vključeni morajo zato poznati procese v šolstvu in razumeti, kako lahko v sistem izobraževanja z novimi vsebinami posežejo. Odgovor ni arbitrarno nalaganje novih vsebin, temveč vsebinsko povezovanje z obstoječimi vsebinami in njihovim nadgrajevanjem;

7. organiziran bo nacionalni forum, ki ga načrtuje Ministrstvo za zunanje zadeve.

Pred in po posvetu so se udeleženci podružili ob pravični kavi in prigrizkih, ki so jih pripravili v Skuhni.

IMG_20200206_132802