Evropska komisija je potrdila poročilo o napredku pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. Poročilo vsebuje pregled tekočih pobud EU in trendov glede napredka pri doseganju ciljev na ravni EU na področju izobraževanja in usposabljanja, predstavlja pa tudi naloge, ki jih je treba še izvesti pred mejnim letom 2025.

V Pregledu izobraževanja in usposabljanja, ki je priložen temu poročilu, je s primeri ponazorjen napredek pri doseganju ciljev na ravni EU. Zgodnje opuščanje šolanja se tako zmanjšuje, delež prebivalstva s terciarno izobrazbo ter udeležba v predšolski vzgoji in varstvu pa se povečujeta. A prisotni so tudi opozorilni znaki, ki kažejo, da so potrebna dolgoročnejša sistemska prizadevanja za izboljšanje pravičnosti v izobraževanju in odpravo pomanjkanja učiteljev. Novi kazalniki na ravni EU na obeh področjih bodo podpirali z dokazi podprte politike in vzajemno učenje.

Te pobude prek skupne zavezanosti evropskemu izobraževalnemu prostoru krepijo ukrepe držav članic. Tak kombiniran nacionalni in evropski pristop se je izkazal za posebej učinkovitega pri reševanju novih izzivov, s katerimi so se sistemi izobraževanja in usposabljanja v EU soočali v zadnjih dveh letih zaradi pandemije covid-19 ter sprejema učečih se in učiteljev, ki so pobegnili pred rusko vojno agresijo proti Ukrajini. Okrepljen strateški okvir, ki povezuje države članice in ključne deležnike, je omogočil združevanje znanja in virov, organizirano izmenjavo dobrih praks in izvajanje konkretnih rešitev.

Na ravni EU se trenutno izvaja 40 pobud, bodisi kot strateških ukrepov politike – od kombiniranega učenja in učenja za trajnostni razvoj do evropske strategije za univerze – bodisi kot projektov, ki jih financira EU, med katerimi so učiteljske akademije, izobraževalna koalicija za podnebje in centri poklicne odličnosti. Izvajajo se tudi ukrepi na podlagi dela strokovnih skupin za vprašanja, kot so dezinformacije ali kakovostne naložbe, ter ukrepi za večjo vključujočnost programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Naslednji koraki
Komisija bo na podlagi tega poročila o napredku leta 2023 izvedla vmesni pregled, pri čemer bo cilj preučiti spoznanja in zagotoviti zagon za obdobje do leta 2025, ko bo treba predložiti celotno poročilo o uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora.

Ozadje
Komisija in države članice sodelujejo pri uresničevanju skupne vizije evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, katerega namen je vsem omogočiti visokokakovostno izobraževanje in usposabljanje. Na podlagi politične vizije, ki so jo voditelji in voditeljice EU podprli leta 2017, je bil leta 2020 podroben pristop predstavljen v sporočilu Komisije, ki sta mu leta 2021 sledili še dve resoluciji Sveta o strateškem okviru za sodelovanje in o upravljanju.

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2022 je del poročila o napredku. Zajema primerjavo sistemov izobraževanja in usposabljanja po EU ter 27 poglobljenih poročil o državah, v katerih so obravnavani ključni izzivi in reforme politike za doseganje ciljev evropskega izobraževalnega prostora v državah članicah EU. Na prenovljenem spletišču je na voljo tudi nov nabor orodij pregleda z vsemi podpornimi podatki.

Koristne povezave:

Več informacij

Pripravila: PV