Društvo Humanitas je z izvajanjem delavnic globalnega učenja pričelo pred 15 leti. V vsem tem času so si nabrali vrsto izkušenj, s katerimi omo obogatili našo ponudbo delavnic. Tokrat vam predstavljajo 16 modulov, ki so razdeljeni na štiri vsebinska področja znotraj globalnega učenja.

Module izvajamjo v obsegu 5-6 šolskih ur v enem delu ali pa kontinuirano v obliki več srečanj. Posamezno temo lahko sicer predstavijo in izvedejo tudi v krajšem času, vendar pretekle izkušnje kažejo, da so daljše izvedbe veliko bolj poglobljene in pri učencih pustijo večji vtis.

Vsem modulom je skupen pristop globalnega učenja, ki omogoča izkustveno naslovitev teme z uporabo metod, kot so igre vlog, simulacije, skupinske razprave, individualne refleksije ipd. Takšen pristop je odmik od tradicionalnega frontalnega poučevanja in odpira prostor za učenje drug od drugega. Mladi tako lažje prevzemajo odgovornost za svoje znanje in delovanje ter se proaktivno vključijo v reševanje lokalnih in globalnih izzivov in postanejo odgovorni globalni državljani.

Za več informacij pišite Tini Trdin na tina@humanitas.si.

Ponudbo delavnic si lahko ogledate tukaj.