Platforma SLOGA je 28. 5. 2019 v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost na Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici izvedla delavnico globalnega učenja za študente na temo globalnih izzivov.

Delavnica za študente je potekala v sklopu predmeta Izzivi globalizacije. Njen namen je bil, da začnejo študentje razmišljati širše o globalni izzivih in odzivanju držav nanje, svoji vlogi v problematiki in vplivu njihovih odločitev. Na delavnici so se seznanili z razvojem koncepta trajnostnega razvoja s kratkim uvodom v zgodovino okoljskih politik. V drugem delu so v obliki vodenega dialoga razpravljali o vprašanjih soodvisnosti izzivov in odzivov, pomenu aktivnega državljanjstva v času kompleksnih sistemov, dejstvih v družbi nezaupanja ter možnostih konkretnega delovanja posameznika.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti.


Projekt Globalna odgovornost za prihodnost financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik