Na OŠ Koseze se je 13. maja končala pilotna izvedba spremljanih poti v šolo v okviru programa Zdrav šolar. Cilj akcije je, da bi otroci vsak dan naredili nekaj za svoje zdravje, zanemariti pa ne gre niti številnih koristi za okolje in starše, ki zjutraj niso več obremenjeni z razvažanjem in gnečo na cestah.

Učenci OŠ Koseze so se v dveh tednih lahko pridružili dvema skupinama: Pešbusu, s katerim so se v šolo odpravili peš po skrbno začrtanih poteh in stalnem urniku, ali Bicivlaku, s katerim so pot do šole prekolesarili.

Za več zdravja, telesne pripravljenosti in samostojnosti osnovnošolcev

Program Zdrav šolar je nastal kot odgovor na dejstvo, da osnovnošolci vedno manj časa preživijo zunaj. V šolo jih več ali manj z avtomobili vozijo starši, kar seveda ne vpliva pozitivno na njihovo zdravje, telesno pripravljenost in samostojnost.

Vsi, ki so projekt izvajali, upajo, da se bo tak način razširil na več šol. Dejstvo pa je, da tak projekt potrebuje podporo tako osnovnih šol kot tudi občin.

Več o dogodku in projektu.