Enabel, belgijska razvojna agencija, izdaja stališča na temo globalnega učenja. V maju 2021 je izšlo novo, ki se osredotoča na razmerja med globalnim učenjem ter vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj.

Pozornost tako do globalnega učenja (GU) kot (vzgoje in) izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) je v porastu. Pri tem imajo pomembno vlogo cilji trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi.. Podcilj 4.7 spodbuja vključitev GU in VITR v uresničevanje kakovostnega izobraževanja. Glede na njjuno izrazito globalno naravo veljata za najprimernjejše ogrodje, s katerim v šole prinašati globalne izzive in z izobraževanjem omogočati bolj trajnosten in pravičen svet.

Številka 2: The relationship between Global Citizenship Education and Education for Sustainable Development

Številka 1: The many faces of Global Citizenship Education

Pripravila: PV

Fotografija: Posnetek zaslona, Enabel