V Sejalnici platforme SLOGA smo 19. 12. 2017 gostili izvajalce projektov EU programa DEAR – Development Education and Awareness Raising. Poleg srečanja je potekal tudi redni sestanek Delovnega področja za globalno učenje platforme SLOGA. 

Projekte s področja globalnega učenja v navezavi na globalne cilje trajnostnega razvoja bodo izvajale članice in strateške partnerice platforme: Amnesty International Slovenija, Humanitas, Inštitut za afriške študije, Slovenska karitas, Zavod Global, Zavod Povod in sama platforma na horizontalnih vsebinah. Pridružili sta se nam tudi predstavnici Inštituta za trajnostni razvoj, ki zaključuje svoj DEAR projekt na temo šolskih vrtov, ter Slovenske fundacije za UNICEF.

Organizacije smo predstavile cilje, pričakovane rezultate in oblike dela po posameznem projektu, katerim je skupna osredotočenost na ozaveščanje javnosti o globalni razvojni Agendi 2030. Vse to s ciljem povečanje stopnje ozaveščenosti javnosti in poznavanja vloge in pomena vsebin globalnega učenja s strani odločevalcev. Sklenili smo, da oblikujemo skupino za usklajeno implementacijo projektnih aktivnosti z uporabo že obstoječe pobude za spremljanje izvajanja Agende 2030 in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Dogovorili smo se, da pripravimo delovni program sodelovanja, da se ponovno srečamo v začetku 2018 in uskladimo operativne elemente projektov. Vzpostavili bomo zbirnik gradiv oz. spletno knjižnico ter uskladili komuniciranje za čimvečji doseg ciljnih javnosti, ki se v večini projektov precej pokrivajo. Usklajevali in smiselno sodelovali bomo tudi pri pripravi in izvedbi različnih dogodkov, za kar bomo pripravili in izvedli posebno mapiranje.

Platforma SLOGA je že postavila okvirni portal www.globalni-cilji.org  in Facebook stran Globalni cilji ter se pridružila SDG Watch Europe. Tako je nekaj infrastrukture za promocijo globalne razvojne agende za večjo podporo slovenske javnosti za globalno solidarnost že na voljo.

Uspešnost organizacij pri pridobivanju sredstev iz DEAR razpisa nam bo omogočila osredotočeno, kontinuirano in ciljano delovanje na področju globalnega učenja.