Policy press je januarja 2020 izdal delo “Lifelong Learning Policies for Young Adults in Europe: Navigating between Knowledge and Economy”, ki je na voljo brezplačno na spletu.

Zbirka, ki so jo urejali Marcelo Parreira do Amaral, Siyka Kovacheva in Xavier Rambla, se osredotoča na različne vidike istega vprašanja. Knjiga preučuje posebne, vendar raznolike regionalne in lokalne okoliščine po Evropi, uporablja izvirne raziskave za oceno razlik v obsegu, pristopu, usmeritvi in ciljih. Pisci raziskujejo posebne oblike vključevanja politik vseživljenskega učenja za mlade odrasle (predvsem socialno izključenih) v regionalno gospodarstvo, trg dela, sistema izobraževanja in usposabljanja ter posamezne življenjske projekte mladih.

Knjiga je dostopna na povezavi.