Ker nas od roka za uresničitev Agende 2030 ločuje le še deset let, je bilo pred kratkim objavljeno novo orodje, namenjeno poslovni skupnosti, ki jim bo pomagalo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. “SDG ACTION MANAGER”, ki je na voljo v petih jezikih, omogoča podjetjem vseh velikosti in povsod po svetu, da spremljajo svoj napredek pri uresničevanju globalnih ciljev.

Orodje SDG Action Manager sta s skupnimi močmi razvili organizacija B Lab in pobuda Združenih narodov Global Compact. Združuje oceno učinka, ki so jo pripravili pri B Lab, deset načel pobude Global Compact in cilje trajnostnega razvoja. Z njim želijo podjetjem omogočiti, da sprejmejo smiselne ukrepe prek dinamičnega samoocenjevanja, primerjanja in izboljšanja.

SDG Action Manager je vsem podjetjem na voljo brezplačno. Pri njegovem razvijanju so sodelovali različni deležniki; strokovnjaki za trajnost podjetij, civilna družba, Združeni narodi, akademska skupnost. Navdihnila ga je skupnost certificiranih B korporacij in sodelujoča podjetja pobude Združenih narodov Global compact. Njegov razvoj so finančno omogočili Oddelek za mednarodni razvoj DFID, fundacija Generation Foundation, Emmanuel Faber, fundacija Billa in Melinde Gates, Mednarodni raziskovalni center za razvoj (IDRC), fundacija Robert Wood Johnson in fundacija Skoll.

Andrew Kassoy, soustanovitelj in izvršni direktor organizacije B Lab Global: “Sprememba vloge podjetij v družbi je vedno bila v središču vizije B Lab. Zdaj, ko nam je ostalo le še deset let za uresničitev Agende za trajnostni razvoj 2030, vloga podjetij ni le sodelovanje pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, temveč vodenje – uporaba moči podjetij za reševanje najbolj nujnih svetovnih težav in navdihovanje drugih, da storijo enako. SDG Action Manager je edinstveno orodje, ki podjetjem pomaga pri ukrepanju in nenehnem izboljševanju ukrepov, ter na da koncu uporabijo svoje podjetje kot silo dobrega.”

Lise Kingo, generalna in izvršna direktorica pobude Združenih narodov Global Compact: “Kljub resničnemu napredku poslovne skupnosti je postalo jasno, da se ukrepi ne kosajo z velikostjo izziva. Poslovna skupnost mora imeti pomembno vlogo pri uresničevanju obljub o skupni in trajni blaginji za vse. SDG Action Manager, ki temelji na naših načelih, smo razvili za mobilizacijo zasebnega sektorja in zato, da se vrnemo na prave tire pri uresničevanju Agende 2030”.

Do orodja SDG Action Manager lahko dostopate na spletni strani unglobalcompact.org/sdgactionmanager. Novica v angleškem jeziku je dostopna tukaj.