GENE – Global Education Network Europe je v luči prihajajočega srečanja Cop26 objavil publikacijo z naslovom Global Education and Climate Change, Globalno učenje in podnebne spremembe.  Avtorja D. Bourn and K. Hjelleset naslavljata problematiko izobraževanja o podnebnih spremembah skozi prizmo globalnega učenja.

Med drugim preučujeta, kako lahko globalno učenje ponudi uporabne perspektive za osveščanje o podnebnih spremembah s fokusom na globalno pravičnost, pomen pedagogike upanja, pristope participativnega učenja in veščine kritičnega mišljenja.

Globalno učenje in podnebne spremembe 

Fotografija na naslovnici: Pixabay