Priročnik Teden globalnega učenja je namenjen vsem, ki jih zanimajo področja globalnega učenja, transformativnega učenja, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, izobraževanja o človekovih pravicah, vzgoje za medije, vzgoje za mir … saj pokriva celoten nabor področij, ki jih naslavljajo Agenda 2030 za trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja. Med njimi so teme kot so podnebne spremembe, migracije, revščina, lakota, izobraževanje, biotska raznovrstnost, medijska pismenost, trajnostni razvoj, pretirana potrošnja, enakost spolov, neenakosti, mir in pravičnost, razvoj …

V prvem delu priročnika so predstavljeni globalno učenje, Mreža za globalno učenje Centra Sever-Jug Sveta Evrope, Agenda 2030 za trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja. Slednji so predstavljeni v petih sklopih: ljudje, planet, blaginja, mir, partnerstvo.

Drugi del priročnika se osredotoča na Teden globalnega učenja, vsakoletni dogodek, ki poteka tretji teden v novembru. Gre za skupno pobudo, ki se izvaja v partnerstvu z organizacijami in posamezniki iz velikega števila evropskih držav in držav članic Centra Sever-Jug. To je tudi priložnost za počastitev dela, ki so ga med letom opravili izobraževalci in praktiki, ter za promocijo globalnega učenja kot pristopa in orodja za spodbujanje solidarnosti, medkulturnega dialoga ter vrstniškega učenja, trajnostnega življenjskega sloga in trajnostnega razvoja. Namenjen je podpori izobraževalcem pri snovanju, uresničevanju in izvajanju pobud globalnega učenja ter učnih dejavnosti. Vsebuje praktična orodja in zunanje povezave do gradiv.

V razdelku Viri so zbrane pomembnejše povezave do programov, spletnih mest, organizacij, orodij in gradiv.

Priročnik TGU SLOGA 2022

Pripravila: PV


Piriočnik je izšel v sklopu aktivnosti projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022«. Projekt financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.