Evropska mreža za globalno učenje – GENE je že tretjič objavila natečaj s katerim spodbuja inovativne projekte globalnega učenja. V letošnjem letu bo mreža GENE nagradila najboljšo idejo za izvedbo projekta oziroma aktivnosti globalnega učenja. Natečaj je odprt do 4. junija 2019.

Evropska mreža za globalno učenje – GENE združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah. V letošnjem letu je mreža GENE že tretjič objavila natečaj, s katerim spodbuja inovativnost na tem področju. V lanskem letu je bil med sedmimi nagrajenimi projektu tudi projekt slovenske nevladne organizacije. Letos bo nagradila najboljšo idejo za izvedbo projekta oziroma aktivnosti globalnega učenja, ki bo omogočala transformativno učenje ter hkrati spodbujala razumevanje sveta na lokalni in globalni ravni. Ideja, ki bo usmerjena v tovrstno učenje, pri svoji izvedbi predvideva ustvarjalnost, sodelovanje, neposredno delovanje, inovativnost ter spodbujanje javnih politik.

Tisti, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem, se pogosto soočajo z vprašanji, kot so: Kako v aktivnosti globalnega učenja vključiti tiste posameznice in posameznike ali družbene skupine, ki do sedaj niso sodelovali v tovrstnih projektih? Ali lahko inovativne oblike globalnega učenja prispevajo k preoblikovanju stališ tistih, katerih vrednote se razlikujejo od tistih, ki jih promovira globalno učenje, npr. solidarnost, socialna pravičnost in nenasilje? Kako lahko razširiti aktivnosti globalnega učenja, da ne bodo nagovarjale zgolj posameznice ali posameznika, temveč celotno družbo? S spodbujanjem novih in inovativnih idej, mreža GENE pričakuje nove in inovativne odgovore na tovrstna vprašanja.

Mreža GENE želi z natečajem spodbuditi preizkušanje ter raziskovanje novih pristopov in načinov za reševanje različnih vprašanj, ki so ključna za lokalno in globalno realnost, tako v formalnih kot v neformalnih učnih okoljih. Izbrane ideje bodo nagrajene z denarno nagrado v višini do 10.000 EUR.

Na natečaj, ki poteka do 4. junija 2019, se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Evropi, vključno s tistimi, ki niso del Evropske Unije ter imajo izkušnje pri izvajanju projektov in aktivnosti globalnega učenja. Več informacij, vključno s kriteriji, prijavnim obrazcem in navodili za prijavo je na voljo na spletni strani mreže GENE.

Vir: MZZ