Evropska mreža za globalno učenje (Global Education Network Europe – GENE), ki združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem, je 1. maja 2017 objavila natečaj za inovativne projekte globalnega učenja, ki jih izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava v Evropi. Natečaj poteka do 31. julija 2017. Najboljših pet projektov bo prejelo nagrado v višini 10 000 evrov.

GENE si prizadeva za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah. Natečaj, ki traja od 1. maja do 31. julija 2017, je namenjen promociji in večji podpori globalnemu učenju s strani političnih odločevalcev ter spodbujanju inovativnih projektov na tem področju.

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo projekte, s katerimi na kreativen, vključujoč, aktiven ter inovativen način spodbujajo razumevanje lokalnega in globalnega dogajanja ter s tem prispevajo k boljšemu svetu.

Projekti se morajo izvajati v letu 2017 ali pa so se v tem letu zaključili. Posebej se spodbuja prijava projektov iz EU 13 ter Albanije, Makedonije, Črne gore in Srbije; prijave morajo biti v angleškem jeziku. Kriteriji ustreznosti projektov za prijavo na razpis so podrobneje opisani na http://gene.eu/award/selection/.

V septembru 2017 bo komisija izbrala pet najboljših projektov, ki bodo prejele nagrado v višini 10 000 evrov.

Dodatne informacije in navodila za prijavo so dostopne na http://gene.eu/award/about/ ali preko elektronskega naslova award@gene.eu.