Ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja (25. september) so v slovenščini tudi letos izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, ponovno koordinira SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic. Uvodnik je prispeval Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Letošnja izdaja je posvečena 16. cilju trajnostnega razvoja: miru, pravičnosti in močnim institucijam.

Od zgodb Nobelovih nagrajencev za mir do uspehov slovenskih nevladnih organizacij
V časopisu lahko preberemo zgodbe petih dobitnikov Nobelove nagrade, uspešnih obrazov miru – Malale Youzafazai, Wangari Muta Maathai, Ala Gora, Juana Manuela Santosa, Dmitrija Andrejeviča Muratova. Časopis razkriva, kako uspešni smo pri odpravi smrtne kazni in zakaj sta mir in okolje neločljivo povezana.

Vključene so tudi zgodbe domačih uspehov. Slovenske nevladne organizacije že najmlajše poučujejo o miroljubnih družbah prek delavnic. Pripomogle so k strožji zakonodaji za preprečevanje korupcije in pranja denarja. Nevladne organizacije so za svoje delo pri vzpostavljanju globalnih zavezništev za izboljšanje preglednosti globalnega finančnega sistema bile v začetku leta 2022 prepoznane z nominacijo za Nobelovo nagrado za mir, za delo na področju varstva demokracije pa so prejele nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament.

Dostojno življenje za vse rodove
Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Z uresničitvijo 17 univerzalnih ciljev agende za trajnostni razvoj, ki smo jih sprejeli kot članica OZN, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih – družbeni, gospodarski in okoljski – je skupna odgovornost nas vseh. Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev.

Najboljše novice iz sveta v slovenščini beremo že sedmič
Projekt z izvirnim naslovom »World’s Best News« se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva ter prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. Najboljše novice iz sveta so v Sloveniji v sloveščini izšle sedemkrat – leta 2015, 2016, 2019 (dve izdaji), 2020, 2021 in 2022. Zadnjih pet izdaj vključuje uspešne zgodbe slovenskih nevladnih organizacij.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.

Nekatere pretekle izdaje:

SPOROČILO ZA JAVNOST: https://climateofchange.info/slovenia/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/sloga-najboljse-novice-iz-sveta-2022-sporocilo-za-javnost.pdf


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.