Knjiga Deep Ecology: Living as if Nature Mattered raziskuje filozofske, psihološke in sociološke korenine današnjih okoljskih gibanj in različne poglede na te teorije. Delo sta leta 1985 napisala Bill Devall in George Sessions in je takoj po izidu postalo eno klasičnih besedil globinske ekologije in doživelo veliko ponatisov. Devall je bil sociolog, Sessions pa filozof, oba sta bila profesorja na ameriških univerzah, ki nista napisala veliko drugih del, vključena sta bila v razna okoljska gibanja. 

Glavna značilnost filozofije globinske ekologije je ta, da človeka obravnava enakega drugim bitjem na planetu. Tako skrbi, da ne pride do večvrednosti človeka v primerjavi z naravnim okoljem. Knjiga je sestavljena iz deset poglavij. Na osebni ravni naj bi opogumljala začetek drugačnega, novega življenja s pomočjo osebnega očiščenja. Poda veliko primerov akcij posameznikov in razloži, kako izvesti akcijo v svojem domačem okolju. Nekatera poglavja pa so bolj posvečena globalnemu svetu. Razlagajo dominantni pogled na svet in njegove kritike, preučujejo norme in inštitucije današnjega časa ter govorijo o razlikah med kulturami.

Knjiga je povabilo k razmišljanju tako o tem, kaj je na svetu narobe, kot tudi o tem, kako lahko začnemo svet spreminjati. Postavlja nas pred različna vprašanja in dileme in nam daje občutek, da je samo od nas odvisno, kako jih bomo rešili. Občasno deluje preveč teoretično, a ima toliko primerov, da še vseeno lahko izvemo, kako prinesti teorijo v prakso. Med celotnim besedilom je veliko pesmi znanih avtorjev, ki nam dajo še več navdiha.