Na nacionalni konferenci za globalno učenje, ki je potekala 22. 11. 2018 na Gradu Fužine v Ljubljani, je zbrane nagovorila tudi Patricija Virtič, vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA in nacionalna koordinatorice Tedna globalnega učenja. Na željo obiskovalcev konference njen nagovor objavljamo v celoti.

“Spoštovana gospa doktorica Lunder Verlič, spoštovana gospoda Vajgl in dr. Sallah, cenjene gostje in cenjeni gosti!

V čast mi je, da sem zopet med vami na nacionalni konferenci globalnega učenja, ki nas že tradicionalno zbere v jesenskih mesecih.

Čestitke Društvu Humanitas za izvedbo prepotrebnega srečanja izobraževalcev, praktikov in odločevalcev področja.

Tudi letos smo se na konferenci zbrali v Tednu globalnega učenja, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug že dve desetletji organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah, tudi pri nas, zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. Letos bo v Sloveniji Teden globalnega učenja izveden že dvanajsto leto, a zdi se, da so potrebe po tovrstnih aktivnostih z vsakim letom večje, kar povzema tudi letošnji slogan tedna »Svet  se spreminja. Kaj pa mi?«.

Globalno učenje je namreč za svet, kjer preko 260 milijonov otrok in mladostnikov ne hodi v šolo, 5.4 milijona otrok mlajših od 5 let pa umre zaradi posledic bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti, kot nam je to ob torkovem svetovnem dnevu otrok sporočil Unicef, nujno.

Globalno učenje je za svet, v katerem nima urejenih sanitarih razmer 4,5 milijarde vseh prebivalcev,  kjer se več ko 80 % odpadne vode umazane s fekalijami vrača neposredno v naravo, ne da bi jo očistili, in kjer petina šol nima stranišč, kot smo izvedeli ob ponedeljkovem svetovnem dnevu stranišč, nujno.

Od leta 1970 je človeštvo z obličja Zemlje izbrisalo 60 odstotkov divjih živali – sesalcev, ptic, rib in plazilcev – zaradi česar vodilni svetovni strokovnjaki opozarjajo, da je zdaj ogroženo človeštvo. Odstotek morskih ptic s plastiko v želodcih se je povečal na 90 odstotkov v letošnjem letu. To pomeni, da ima 9 ptic od 10 v želodcu plastiko! Takšen svet potrebuje globalno učenje.

Globalno učenje je za svet, kjer devet od desetih ljudi vdihuje nevarno strupen zrak, zaradi česar vsako leto prezgodaj umre sedem milijonov ljudi, kot kaže najnovejše poročilo Svetovne zdravstvene organizacije, nujno potrebno.

Ali ste vedeli, da je na svetu 815 milijonov ljudi, ki gredo v posteljo lačni, medtem ko ima 1,9 milijarde ljudi prekomerno telesno težo? Podatki Združenih narodov kažejo, da se je lakota v svetu lani povečala že tretje leto zapored. Več kot 2 milijardi ljudi pa nima dostopa do pitne vode. Takšen svet potrebuje globalno učenje.

Kljub napredku pri odpravi revščine živi danes v ekstremni revščini 800 milijonov ljudi. Še veliko več jih trpi zaradi nezaposlenosti, konfliktov, neenakosti in negativnih učinkov podnebnih sprememb. Takšen svet potrebuje globalno učenje.

Slovenija potrebuje globalno učenje.

Vse te podatke, za katerimi stojijo živa bitja, namreč že vemo. A se, žal, zdi, da smo pripravljeni storiti bore malo za spremembo našega odnosa do sveta okoli nas. Globalno učenje so lahko tista očala, tisto povečevalno steklo, ki nam bo omogočilo, da globalne izzive ne samo vidimo, ampak se aktiviramo za njihovo reševanje. Je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje.

S povečano prepoznavnostjo globalnega učenja v Sloveniji se je pokazala potreba po bolj koordiniranem razvoju področja, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja, tudi znotraj nevladnega sektorja.

Z namenom prispevati k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij, ki delujejo na področju, so nekatere tukaj zbrane nevladne organizacije s projektom »Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva« letos uspešno kandidirale na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO Ministrstva za javno upravo in bodo vse do konca leta 2019 še intenzivneje skrbele za razvoj področja. Področje globalnega učenja je zastopano tudi v projektu Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki združuje kar 20 organizacij, podprlo pa ga je zunanje ministrstvo. Nevladne organizacije smo bile zelo uspešne tudi na DEAR razpisu Evropske komisije, zato bodo do leta 2020 potekale številne aktivnosti na lokalni, nacionalni, evropski in svetovni ravni kar osmih projektov. Pred nami so torej številne možnosti in priložnosti, na nas pa je ali si želimo nadeti očala, ki nam bodo spremenila pogled na svet. Veste, tudi nevladniki si moramo kdaj nadeti očala z novo dioptrijo.

Veseli me, da se nas je danes toliko zbralo, ki želimo boljši, trajnejši, pravičnejši, enakopravnejši svet. Toliko, ki želimo prispevati svoj del k uresničevanju vseh ciljev trajnostnega razvoja.

Vsak izmed nas je namreč delček istega sveta, kot pravi naš moto, zato nam vsem želim plodno in uspešno delo.”

nagovor GU konferenca 2018