Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta skupaj s partnerji, med katerimi je bila tudi platforma SLOGA, 16. 5. 2018 na Brdu pri Kranju organizirala Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Zbrane je v uvodnem nagovoru pozdravil tudi zunanji minister Karl Erjavec, poudaril pomen globalnega učenja za Ministrstvo za zunanje zadeve. Dejal je, da je globalno učenje naša naložba v prihodnost, naš prispevek k zmanjševanju revščine in neenakosti, trajnostnemu razvoju z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter k spoštovanju človekovih pravic.

Iz nagovora ministra: “Podnebne spremembe in drugi okoljski izzivi, revščina, prehranska in energetska varnost, neenakomeren razvoj, migracije ter terorizem so teme, s katerimi se mednarodna skupnost intenzivno ukvarja. Ta tveganja in izzive bomo lahko učinkovito upravljali le v skupnem dogovoru med državami ter državljankami in državljani sveta. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 predvideva ravno to – partnerstvo in skupni napor za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, v katerih sodelujejo vsi deležniki, vključno s civilno družbo, zasebnim sektorjem in mnogimi drugimi.

Zavedanje o globalnih izzivih je prvi korak na dolgi poti k uspešnemu soočenju in upravljanju z njimi. Pogosto se premalo zavedamo, da lahko kot posamezniki storimo presenetljivo veliko za to, da bo naš globalni razvoj trajnosten in da bo odgovoren do vseh ljudi in do okolja. Globalno učenje nas uči prav to. Uči nas, kako lahko sami vplivamo na svetovna dogajanja in kako se lahko odgovorno ter tvorno vključujemo v svetovne tokove. Pomaga nam pridobivati znanje in razumevanje o globalnih izzivih, pomenu trajnostnega razvoja, aktualnem svetovnem dogajanju, njegovih vzrokih in posledicah ter o povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti.

Cilj globalnega učenja so globalno odgovorni, aktivni in solidarni posamezniki in posameznice ter skupnosti. Globalno učenje je naša naložba v prihodnost; naš prispevek k zmanjševanju revščine in neenakosti, trajnostnemu razvoju z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter k spoštovanju človekovih pravic.”

/ …/ “Močno si želim, da današnji forum ne bi bil enkraten dogodek, ampak da bo spodbudil dodatne razmisleke in aktivnosti. Ti naj prispevajo k širjenju zavesti o globalnih temah in celovitem pristopu do izobraževanja in vzgoje za dobro upravljanje s svetom, v katerem živimo. Pri tem moramo sodelovati vsi, saj – kot pravi slogan Organizacije Združenih narodov – ta svet je od vseh nas.”

Nagovor zunanjega ministra Karla Erjavca na Nacionalnem forumu o globalnem učenju

Kot smo poročali, je bil Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj priložnost, da so domači in tuji strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter vzgojno-izobraževalnih zavodov razpravljali o pomenu in različnih vidikih globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Forum je potrdil potrebo po krepitvi tega področja in veliko zanimanje številnih in raznovrstnih deležnikov. Na forumu je imela aktivno vlogo tudi platforma SLOGA.