Zavod Voluntariat je za zadnji PSSS! novičnik pripravil prispevek na temo diskriminacije. Boj proti diskriminaciji je kompleksen, saj je diskriminacija sama po sebi razvejana – in ker je področij diskriminacije toliko, tudi ni enotnega recepta za boj proti njej. Kljub temu pa je po Voluntariatovih izkušnjah eden izmed boljših načinov za soočanje z raznimi oblikami diskriminacije ozaveščanje in izobraževanje posameznikov – globalno učenje. 

Ozaveščeni posamezniki namreč postajajo strpnejši in razumevajoči za drugačnost in drugost, sprememba v mišljenju pa vodi do spremembe v vedenju. Zato si na vseh korakih svojega delovanja prizadevajo za strpno, solidarno, vključujočo in povezujočo družbo.

Projekti mednarodnega prostovoljstva so zasnovani tako, da prostovoljci sodelujejo z lokalno skupnostjo, kjer opravljajo prostovoljsko delo. Te so tudi prostor za odprto debato in soočanje z lastnimi dilemami, motivi in predsodki (še posebej pri ciklu globalnega učenja GLEN, SCI taborih in dolgoročnih projektih).

Prostovoljci imajo priložnost reflektiratilastno doživljanje in izkušnje že med projektom, vendar je pomembno njihovo izkušnjo osmisliti in ovrednotiti tudi po prihodu domov.

Z metodami in tehnikami globalnega učenja mlade pripravljamo na odhod na mednarodne prostovoljske projekte. Ko odhajajo v države globalnega juga, je še posebej pomembno, da naslovimo razne oblike diskriminacij – od rasne, ekonomske, verske, spolne in drugih – saj se bodo z njimi srečevali med bivanjem ter delovanjem v tujini. Potrebno se je vsaj zavedati, kaj lahko pričakujejo in kako postopati, da ne bi podpihovali stereotipov ter prilivali olja na ogenj obstoječim diskriminacijam, ki so navadno ali vsaj deloma povezane s kolonialno preteklostjoin v raznih oblikah obstajajo še danes.

Zato s prostovoljci Voluntariat izvaja evalvacije, kjer se pogovorijo o njihovi izkušnji, izzivih, oblikah diskriminacije in neenakosti, ki so jim bili priča. Z nami delijo tudi kaj so se iz tega naučili in kaj bi morda popravili. Spodbujajo jih k deljenju izkušnje z drugimi (preko blogovskih zapisov, člankov, predstavitev ipd.) na način, ki bo nevtralen in ne bo odražal stereotipov.

Verjamemo, da so prostovoljci lahko most med različnimi kulturami in so s svojoprisotnostjo, če so na to prav pripravljeni, pozitiven element pri blaženju učinkov diskriminacij – še posebej po vrnitvi domov, v domačem okolju.