Izšla je publikacija, ki kot prva preučuje zgodnja prizadevanja za uresničitev cilja trajnostnega razvoja 4 in oblikuje kritiko ter strategijo za bodoče uresničevanje cilja.

Publikacija poziva izobraževalno skupnost, naj se bolj premišljeno in kritično loti uresničevanja cilja 4 ter s tem povezanih prizadevanj. Ker vedno več akterjev in pobud trdi, da prispevajo k njegovemu uresničevanju, postaja jasno, da so ambiciozne, a široke prednostne naloge izpostavljene napačnim interpretacijam. Publikacija tako predstavlja okvir za preučevanje trednov in razvoja na področju izobraževanja.

Več informacij.

Knjiga je na voljo tudi v spletni knjižnici platforme SLOGA.