Bridge 47 je z intenzivnimi tečaji Transformative Learning Journey ustvaril eksperimentalno učno okolje za skupnosti praktikov, raziskovalcev in aktivistov transformativnega učenja po vsem svetu.

Namen tečajev je bil preizprašati običajne koncepte globalne državljanske vzgoje, eksperimentirati z različnimi, holističnimi in potencialno bolj transformativnimi učnimi praksami in ustvarjanjem in iskanjem vprašanj na naslednja vprašanja:

  • Kaj so (kulturne) korenine globalne multikrize?
  • Kako dekolonizirati in preoblikovati moderni sistem, ki ga ni mogoče več popravljati?
  • Kaj se moramo naučiti, od-naučiti ali opustiti – individualno in kolektivno – da bi omogočili, sprejeli in utrjevali pravo spremembo?
  • Kakšne so značilnosti transformativnega učenja in kako lahko izobraževanje ustvari holistični prostor, da bi sprožili, podprli in spremljali takšne učne procese?
  • V kolikšni meri so transformativne naše lastne organizacijske in izobraževalne prakse?
  • Si moramo ponovno iz-misliti izobraževanje in aktivizem in postati bolj radikalni?
  • Ali si postavljamo prava vprašanja?

Spričo pozitivnih odzivov se je Bridge 47 odločil deliti nekatere izmed svojih spoznanj v publikaciji. Priročnik daje vpogled v zgradbo, vsebino in metodologijo tečaja. Zaradi različnih prispevkov, od trenerjev do udeležencev, je mozaik pogledov in izkušenj transformacije, dekolonizacije in učenja. Vsebuje tudi nekaj orodij in povabil k razmisleku. Ni pa koheziven recept o tem, kako facilitirati transformativno učenje – saj takšen recept ne obstaja – temveč povabilo k temu, da vzpostavimo odnos do njega in se igramo.

 

Ta priročnik je posvečen vsem radovednim ljudem tam zunaj, ki so strastno predani vzgoji za skrb za naš svet in za drug drugega – sanjače, zdravilce, ljubimce, učitelje za drugačno prihodnost. Posvečen je borcem, ki so obupani in premagani spričo kompleksnih izzivov in izmučeni od boja za pravico in spremembo – da bi našli navdih, energijo in pogum, da bi sami s seboj ravnali nežno, da bi pustili stvarem od sebe in napravili prostor za pojav novih.

 

Priročnik si lahko naložite TU .


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi