V Ljubljani je 8. septembra 2022 potekal 20. festivalu nevladnih organizacij LUPA. Na festivalskih stojnicah na Prešernovem trgu, Tromostovju in na Stritarjevi ulici se je predstavilo in obiskovalcem svetovalo več kot 60 nevladnih organizacij z najrazličnejših področij. Sodelovala je tudi Platforma SLOGA.

Na stojnici Platforme SLOGA so lahko obiskovalci prejeli vse informacije o novostih, gradivih, procesih, v katerih sodelujemo. Prenesli so si lahko e-gradiva in priročnike. Na voljo so bila orodja za izvajanje delavnic globalnega učenja in ozaveščanja.

Na stojnici so bili prisotni strokovnjaki, ki so bili na voljo za pogovor, izmenjavo mnenj in svetovanje.

Udeleženci so lahko podpisali peticijo Climate of Change, ki zahteva politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani, in ki pravično delijo breme podnebnih sprememb. Peticijo je še vedno mogoče podpisati prek spleta.

Festival nevladnih organizacij LUPA je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacij ter njihovih dosežkih. V okviru dogajanja se obiskovalci udeležijo številnih prireditev, okroglih miz ter delavnic na različne teme. V preteklih letih smo tako spregovorili o vrsti pomembnih tem, ki se neposredno tičejo nevladnih organizacij, kot tudi širših družbenih tem, ki jih slednje sooblikujejo.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.