Ministrstvo za zunanje zadeve je danes, 26.10. objavilo obvestilo, s katerim nevladne organizacije in podjetja seznanjajo z načrtovano objavo javnega razpisa za nevladne organizacije in hkrati pozivajo zasebni sektor, da se vključi v izvajanje projektov. Javni razpis bo objavljen predvidoma 2. decembra 2022.

Predmet javnega razpisa bo financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Javni razpis bo razdeljen na 7 sklopov, razpisanih bo do 16 projektov, in sicer:

  • Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu – boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje življenjskih razmer;
  • Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki – pomoč prisilno razseljenemu prebivalstvu, varna preskrba s hrano in vodo, preprečevanje spolnega nasilja;
  • Humanitarni projekti na Bližnjem Vzhodu – oskrba s hrano in vodo, psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, preprečevanja spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, spolno in reproduktivno zdravje;
  • Projekt Naše pravice na Zahodnem Balkanu in Severni Afriki;
  • Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči v Republiki Sloveniji;
  • Zagovorništvo in krepitev zmogljivosti NVO;
  • Globalno učenje.

Prijavitelj bo lahko oddal do največ 3 prijave.

Ministrstvo za zunanje zadeve na področju krepitve vloge zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem sodelovanju spodbuja sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem pri izvajanju projektov. S tem odpira priložnost podjetjem, da se vključijo glede na znanje, izkušnje in poslovni interes. Udeležba zasebnega sektorja je lahko v finančni, materialni in/ali storitveni obliki.

Da bi nevladnim organizacijam pomagali pri iskanju partnerjev in bi jih že pred objavo razpisa spodbudili, da se povežejo s podjetji, ministrstvo zbira interes podjetij. Po identifikaciji podjetij bo ministrstvo na spletni strani objavilo seznam zainteresiranih podjetij, na katere se bodo lahko obrnile nevladne organizacije, ki načrtujejo prijavo na razpis.

Ministrstvo bo predvidoma 16. decembra 2022 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje, na katero bodo vabljena tudi podjetja. To bo priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o partnerstvih.

Vsa zainteresirana podjetja vabijo, da svoj interes sporočite na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si, kamor sporočite tudi, ali dovolite objavo splošnih kontaktnih podatkov podjetja na spletni strani ministrstva za zgoraj navedeni namen.

Vir: MZZ