Epidemija covida-19 je vplivala na izobraževanje več kot milijarde ljudi na svetu. Zaradi epidemije se je poslabšala že obstoječa kriza financiranja izobraževanje, kar spravlja v nevarnost napredek celotne Agende za trajnostni razvoj in še zlasti cilj številka 4, kakovostno izobraževanje za vse.

Zato je civilnodružbeno gibanje Global Campaign for Education (GCE) konec januarja pričelo z globalno kampanjo One Billion Voices, s katero naj bi se pri vladah zavzeli za povečanje javnega financiranja izobraževanja in s tem zagotovili vključujoče in enako kakovostno izobraževanje za vse. V kampanji, ki bo potekala vse leto 2021, svoje izkušnje delijo številni izmed te milijarde učečih in pozivajo k akciji.

Kampanja #1BillionVoices4Education za zagotovitev izboljšanega in povečanega javnega financiranja izobraževanja predlaga več možnih pozivov, ki jih udeleženci kampanje lahko naslovijo od države:

  • povečanje proračunskega financiranje izobraževanja na 20% javnih izdatkov
  • širitev davčne baze, da bi povečali sredstva in se približali razmerju med davki in GDP na 20%
  • nujen odpis dolgov najmanj razvitim državam in dolžniško razbremenitev držav s srednjim dohodkom in zgornjim srednjim dohodkom
  • zagotovitev vključujočih vzgojno-izobraževalnih sistemov in ustanov
  • zagotovitev brezplačne kakovostne izobrazbe za vse in konec trenda proti privatizaciji in komercializaciji izobraževanja
  • dvig kakovosti poučevanja z ustreznim zaposlovanjem, nagrajevanjem in izobraževanjem učiteljev
  • posluh za glasove prizadetih in odziv na njihove pritožbe. Posameznikom in civilni družbi je treba zagotoviti, da so slišani.
  • Razvite države si morajo še naprej prizadevati, da dosežejo cilj 0,7 % razvojne pomoči (v primeru Slovenije: 0,33%), in od tega 20 odstotkov namenijo izobraževanju. Prav tako naj povečajo svoje prispevke za Global Partnership for Education in Education Cannot Wait.

Več na spletni strani kampanje TU

Na družbenih omrežjih pa pod oznakami #OneBillionVoicesForEducation #OneBillionVoices #OneBillionVoicesForEducation #1BillionVoices4Education

Več o ciljih trajnostnega razvoja na spletni strani www.globalni-cilji.si.