Dr. Jana Arbeiter in dr. Maja Bučar sta opravili raziskavo na temo medsektorskega sodelovanja pri izvajanju cilja 4.7 trajnostnega razvoja v sklopu projekta Bridge 47. Izšla je zagovorniška publikacija z naslovom Cross-Sectoral Cooperation for Sustainable Futures, nad izvedbo katere je bdela Platforma SLOGA.

Medsektorsko sodelovanje je pomembno za krepitev skladnosti in sodelovanja, pa tudi za zbiranje virov, potrebnih za reševanje sistemskih izzivov, izvajanje ciljev trajnostnega razvoja in omogočanje transformativnih sprememb.

Ta publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Publikacija: Cross-Sectoral Cooperation for Sustainable Futures

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.