Letošnji mednarodni dan izobraževanja, 24. januar, poteka pod geslom Chainging Course, Transforming Education, Spremenimo smer, preoblikujmo izobraževanje

Kot je opisano v Unescovem globalnem poročilu o prihodnosti izobraževanja, preoblikovanje prihodnosti zahteva nujno ponovno vzpostavitev ravnovesja ali naših medsebojnih odnosov, odnosov z naravo in tehnologijo, ki prežemajo naša življenja in prinašajo prelomne priložnosti, hkrati pa povzročajo resne skrbi glede enakosti, vključenosti in demokratične udeležbe.
Letošnji mednarodni dan izobraževanja bo platforma za predstavitev najpomembnejših preobrazb, ki jih je treba spodbujati, da bi uresničili temeljno pravico vseh do izobraževanja ter zgradili bolj trajnostno, vključujočo in mirno prihodnost. Spodbudil bo razpravo o tem, kako okrepiti izobraževanje kot javno prizadevanje in skupno dobro, kako usmerjati digitalno preobrazbo, podpirati učitelje, varovati planet in sprostiti potencial vsakega človeka, da bi prispeval h kolektivni blaginji in našemu skupnemu domu.

Napočil je čas, da ponovno spodbudimo našo skupno zavezanost izobraževanju.

Antonio Guterres, generalni sekretar ZN