Glavni motiv mednarodne konference “Izobraževanje za dialog” , ki je o potekala v Bernardinu 9. in 10. oktobra 2017, je bilo medkulturno državljansko izobraževanje kot osrednji element medkulturnega dialoga. Razprave in sklepi konference naj bi vladam držav ob Sredozemlju (evropskim in južnim), njihovim izobraževalnim ustanovam in ostalim družbenim deležnikom ponudil pahljačo uporabnih priporočil. Konference sta se udeležila tudi direktor platforme SLOGA in vodja področja za globalno učenje pri platformi.

Konferenca je bila nadaljevanje lanske konference o medkulturnem dialogu, ki je bila namenjena prevajanju kot sredstvu medkulturnega dialoga. Enako kot lani, so konferenco organizirali Ministrstvo za zunanje zadeve, skupaj z mednarodno Fundacijo Anna Lindh in evro-sredozemsko univerzo EMUNI, letos pa se jim je pri organizaciji pridružilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Konferenco je odprl minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, uvodne nagovore pa so imeli tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, predsednica Fundacije Anna Lindh gospa Elisabeth Guigou ter predsednik EMUNI Hamid El-Zoheiry.

Sam dogodek je bi bil tudi priložnost za mreženje, izmenjavo dobrih praks in postavitev skupnega pristopa pri promociji medkulturnega državljanskega izobraževanja. Konference so se namreč udeležili predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter izobraževalnih ustanov iz držav ob Sredozemlju in nekaterih mednarodnih organizacij s tega področja.

Nosilna poglavja dvodnevne konference so bila: globalni trendi v medkulturnem državljanskem izobraževanju (MDI), kako čim bolj povečati pozitivne učinke MDI  in neformalnega izobraževanja, pedagoški pristopi k promociji MDI, spodbujanje učiteljev in profesorjev, da v svoje programe vključujejo MDI, postavljanje lokalnih platform dialoga in digitalizacija medkulturnosti.