Že 14. Kulturni bazar, ki vsako leto poteka v Cankarjevem domu, se je letos osredinjal na tematiko Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika. Na njem se je s svojimi vsebinami ponovno uspešno predstavila tudi Platforma SLOGA.

Velika sprejemna dvorana in Prvo preddverje Cankarjevega doma sta ponujala razstavne prostore, na katerih se je z gradivi in spletnimi vsebinami predstavljalo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev so obiskovalci lahko spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji.

S svojo stojnico se je predstavila tudi Platforma SLOGA, ki že vrsto let na različne načine sodeluje na Kulturnem bazarju. Številni obiskovalci z pričakovanjem obiščejo naše razstavne prostore na katerih ponujamo gradiva, priročnike, publikacije, pripomočke in povezave do spletnih gradiv s področja globalnega učenja in ciljev trajnostnega razvoja. Letos smo posebno pozornost namenili aktivnostim in gradivom projekta Climate of Change. Razstavni prostor je tudi priložnost za navezovanje stikov, skupnih projektov in pogovor udeležencev bazarja s strokovnjaki s področja globalnega učenja

Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2022 vključuje več kot štirideset popolnoma brezplačnih dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, tematske delavnice in vodenja po razstavi, ki so namenjena strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …).

Osrednja tema je letos Kultura in umetnost/blagostanje (dobrobit, blaginja, dobro počutje, kakovost bivanja in podobno) družbe in posameznika. Vsebine ponujajo odgovore na vprašanje, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Pripravila: PV
Foto: PV, SLOGA


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.