Društvo Humanitas je v okviru dogodkov ob 15-letnici delovanja organiziralo celodnevno konferenco Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem, ki je 8.10.2015 potekala v Mestnem muzeju Ljubljana. Konferenca je bila podprta s strani Urada RS za komuniciranje in Evropske komisije.

Po zanimivih uvodnih nagovorih je sledila predstavitev publikacij Smernice za zagotavljanje kakovosti globalnega učenja prek delavnic na šolah ter Smernice za vnašanje tem globalnega

učenja v šolske predmete. Nato so v sodelovanju z raznolikimi nevladnimi organizacijami predstavili konkretne metode, ki vključujejo vsebine globalnega učenja ter možnosti za njihovo izvajanje v formalnem in neformalnem izobraževanju. Udeleženci in udeleženke so se tako lahko pridružili delavnici Zavoda Global o kritičnem pregledu šolske literature, delavnici Umanotere, ki je predstavila življenjski cikel mobilnega telefona, ali delavnici Humanitasa, namenjeni osvetlitvi neenakomerne porazdelitve svetovnega prebivalstva in bogastva ter s tem povezanih migracij.

V nadaljevanju so učenci in učenke OŠ Dutovlje, OŠ Toma Brejca Kamnik in OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana predstavili svoje lokalne akcije, ki so jih izvedli v okviru Humanitasovega projekta, podprtega s strani UKOM RS. Sledila je okrogla miza o pomembnosti vnašanja globalnih vsebin v učne načrte predmetov v slovenskih šolah ter nato še Tržnica metodologij, kjer se je predstavilo 14 slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju globalnega učenja.

Več o konferenci in Humanitasovih dogodkih ob 15-letnici delovanja si lahko preberete na spletni strani društva Humanitas ter #globalnoucenje.

[av_gallery ids=’360,361,362,363,364′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ custom_class=” av_uid=’av-a1kha’]