Kodeks dobre prakse za izobraževanje o razvoju je rezultat sodelovanja članov mreže IDEA. Gradi na delu članov in partnerjev mreže IDEA v postopku oblikovanja Smernic dobrih praks za različna področja, kot na primer izobraževanje odraslih in skupnosti, za formalno izobraževanje, itd. Na delavnici mreže IDEA leta 2016 je bila sprejeta odločitev, da obstoječe Smernice dobre prakse nadgradijo z oblikovanjem Kodeksa dobre prakse.

Izobraževanje o razvoju (Development Education – ED) je izobraževalni proces, ki ljudem omogoča razumevanje sveta okoli sebe ter kako delovati in ga spreminjati. Prek njega odpravljamo temeljne vzroke nepravičnosti in neenakosti na svetovni in lokalni ravni ter gradimo bolj pravično in trajnostno prihodnost za vse.

Da je Izobraževanje o razvoju kakovostno je bolj pomembno kot kadar koli prej, in strokovnjaki  morajo biti hitro odzivni na burno in spreminjajoče se globalno okolje. Zaradi tega je obvezno nenehno izzivanje lastnega razmišljanja, preučevanje fokusa in kritično ocenjevanje tega, da je to kar počnemo, pomembno. V skladu s takšnim razmišljanjem je mreža IDEA s svojimi člani pripravila Kodeks dobre prakse.

Izobraževanje o razvoju je ključnega pomena za uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja. Jasna pot je začrtana prek cilja 4.7: “Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.”

Več o poteku oblikovanju kodeksa si lahko preberete na strani mreže IDEA. Dokumenti so prav tako na voljo na njihovi strani; nekatere dokumente pa najdete tudi v naši knjižnici: