Ker so številni člani mreže Bridge 47 izrazili zanimanje za sodelovanje pri pripravi politik za uresničitev cilja 4.7, je Bridge 47 ustanovil delovno skupino. Prvo spletno srečanje bo 16. junija med 15:00 in 16:30, osredotočalo pa se bo na politike na evropski ravni in ustrezne pobude EU, kot sta Evropski izobraževalni prostor (European Education Area) in Evropski zeleni dogovor.

Srečanje je namenjeno predvsem tistim, ki se aktivno ukvarjajo s politiko na ravni EU, ki je pomembna za uresničitev cilja 4.7. Predstavljeni bodo tudi osnutki političnih dokumentov, ki jih zajema dokument Envision 4.7, in kako lahko priporočila kažipota prenesemo naprej.

K sodelovanju so vabljeni vsi, ki ocenjujejo, da bi k delovni skupini prispevali relevanten element. V kolikor to prepoznate, se registrirajte, vendar so mesta omejena.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.