Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost v ponedeljek, 26. 8. 2019 na Ptuju izvedla delavnico globalnega učenja za mlade na teme hitre mode, potrošništva in pravične trgovine.

Mladi so spoznavali načela pravične trgovine in dostojnega dela na primeru oblačil iz hitre mode. Namen delavnice globalnega učenja je bil, da začnejo razmišljati širše o vplivu izdelkov in storitev, ki jih uporabljajo, oziroma o sestavnih delih, ki so za izdelavo njihovega izdelka potrebni.

Udeleženci so preko izkustvene aktivnosti spoznali slabosti hitre mode in alternativne načine proizvodnje – pravičnotrgovinske izdelke in storitve – ter bili pozvani, da njihove izbire postanejo bolj pravične. V živahni diskusiji smo preučili, kako so lahko njihovi izdelki bili še bolj trajnostno naravnani.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti.


Projekt financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik