CIVICS Innovation Hub, vseevropska neprofitna organizacija, izvaja kartianje državljanske vzgoje v Evropi. Vabimo vas/vašo organizacijo k izpolnitvi vprašalnika, s katerim se boste vključili v načrtovano publikacijo.

ANKETNI VPRAŠALNIK

S preslikavo THE CIVICS identificira deležnike državljanske vzgoje, tako v neformalni kot priložnostni državljanski vzgoji; opiše, na katere teme in skupine družbe se osredotočajo; raziskuje, ali in kako sodelujejo; in končno poskuša analizirati, kaj potrebujejo, da bi ustvarili inovativne in močne odgovore na izzive, s katerimi se soočajo državljani Evrope.

Kartiranje bo pokazalo, kdo so akterji državljanske vzgoje; opisalo, na katere teme in skupine družbe seti osredotočajo; preučilo, ali in kako akterji sodelujejo; in končno, kartiranje želi analizirati, kaj akterji potrebujejo, da bi ustvarili inovativne in močne odgovore na izzive, s katerimi se soočajo državljani Evrope.

Rezultati iz vprašalnika bodo pokazali odnose med akterji državljanske vzgoje v civilni družbi, tako da bodo hkrati dali vidnost vam in drugim na tem področju. Kartiranje bo pomagalo obveščati ne le o dejavnostih CIVICS, temveč tudi o delu velikih mednarodnih in nacionalnih organizacij civilne družbe, programih za dodeljevanje donacij, mrež, raziskovalcev in akademskega sveta. Zagotovila bo koristne informacije za mednarodne in nacionalne organizacije civilne družbe, programe za dodeljevanje donacij, mreže, raziskovalce in akademske kroge.

Podatki bodo objavljeni v spletnem interaktivnem zemljevidu skupaj s projektnim poročilom.

Pripravila: PV
Foto: Canva