Andragoški center Slovenije ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti objavlja največji spletni portal za izobraževanje in učenje odraslih v Sloveniji Kam po znanje, s katerim informira in ozavešča javnost o bogati in raznovrstni ponudbi izobraževanja odraslih, ki združuje ponudbo formalnega ter neformalnega izobraževanja in učenja.

Portal Kam po znanje je s pomočjo evropskih sredstev letos pridobil novo, sodobnejšo in bolj funkcionalno podobo. Vabijo vas, da soustvarjajte vsebine. vpisom in objavo programov izobraževanja in učenja boste nagovorili posameznike k vključitvi v izobraževanje in učenje, in hkrati povečali svojo prepoznavnost. Na portalu lahko tudi obveščate o aktualnih dogodkih v izobraževanju odraslih na lokalni ravni ter pošiljate kratke videoizjave vaših udeležencev izobraževanj.

Vpis načrtovane ponudbe izobraževanja in učenja za prihajajoče šolsko leto 2021/2022 pričakujejo do konca junija, kasneje pa vaše redno dopolnjevanje in posodabljanje objav. Vpis in objavo na portalu še zlasti pričakujemo od izvajalcev izobraževanja, sofinanciranih z javnimi sredstvi.

Poziv za vpis programov izobraževanja in učenja v spletni portal posredujte tudi svoji mreži ustanov.

Več informacij na: kampoznanje@acs.si, 01 5842 570, 01 5842 560.