Organizacija Destination Unknown, ki deluje v okviru švicarske organizacije Terre des Hommes, in ki zagovarja pravice otrok beguncev in migrantov, je izdala smernice za pisanje zgodb, ki vzbujajo upanje.

Nov pristop k pripovedovanju zgodb otrok in migracije so gradili skozi niz ustvarjalnih delavnic z organizacijami civilne družbe in mladimi. Na podlagi teh delavnic so ustvarili paket sporočil, zgodb in drugih vsebin, ki so jih preizkusili v spletni raziskavi. Na podlagi teh izsledkov so izdelali možne nove smeri za zgodbe, ki so pozitivne, ki naredijo močan vtis in oblikujejo boljšo prihodnost za otroke in mlade v migracijah po vsem svetu.

Smernice so del pobude za premik k bolj optimističnem in pozitivnem opisovanju otrok in mladih ljudi in k ustvarjanju več prostora za otroke in mlade, da spregovorijo na način, ki spodbuja razumevanje in sočutje.

Z ustvarjanjem upanja in empatije želijo, da si ljudje predstavljajo priložnost in realne možnosti za pozitivne spremembe v življenju otrok in mladih v migraciji ter za izgradnjo vključujočih in trajnostnih demokratičnih družb.

Smernice so informacija in navdih za vse, ki delajo z otroki migranti (ali poročajo o njih), ki po vsem svetu iščejo zaščito, varnost in boljšo prihodnost.

Smernice za pripravo zgodb, ki zbujajo upanje.