Na sedmi mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII) je Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje izdal priročnik Naj postane vseživljenjsko učenje realnost.

Priročnik ponuja informacije, dokaze in osnovne konceptualne modele za olajšanje izvajanja vseživljenjskega učenja na nacionalni in lokalni ravni.

Ponuja dokaze iz mednarodnih izkušenj in smernice za operacionalizacijo vseživljenjskega učenja kot odgovora na glavna vprašanja trajnostnega razvoja v skladu z Agendo 2030 za trajnostni razvoj.

Priročnik je mišljen tako kot vir navdiha, kot vodnik za oblikovalce politik in uradnike, odgovorne za izvajanje politik vseživljenjskega učenja.

Prenesi priročnik

Pripravila: PV