Vabimo k branju zapisa Jasmin Mäki and Davida Crosier-ja, ki naslavljata vprašanje trajnosti in globalnega učenja, ki je bil objavljen na spletni strani EURYDICE.

Izobraževanje igra ključno vlogo pri razumevanju in odpravljanju podnebnih sprememb ter spodbujanju sprememb stališč, ki so potrebna za obvladovanje podnebnih sprememb, uvajanja bolj trajnostnega življenjskega sloga, učenja veščin, ki podpirajo različne gospodarske module, in tudi prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. Učenje o podnebnih spremembah je torej globalno učenje.

Vprašanje ostaja, kako bodo države zaveze, da učenje o podnebnih spremembah umestijo v učni načrt, izpolnile.

Zapis je na voljo v angleškem jeziku na povezavi.