V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! smo mesečno izdajali publikacije, v katerih smo opisali posamezne cilje trajnostnega razvoja in jih povezali z globalnim učenjem. Nastalo je 17 prispevkov, kolikor je tudi ciljev.

S 15. oktobrom 2017 so se zaključile aktivnosti v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, kjer smo združene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s področja globalnega učenja, ki se osredotoča na vzroke in posledice globalnih izzivov ter nas opremlja z znanji, veščinami in vrednotami, ki so potrebni za njihovo reševanje. Področje, ki je še vedno precej zapostavljeno, v veliki meri pokrivajo cilji trajnostnega razvoja.

Organizacije, združene v konzorciju, smo v sklopu projekta izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, mlade in učitelje po različnih krajih v Sloveniji, organizirale smo nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale smo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, tematske mesece, izvedle smo Teden globalnega učenja v novembru 2016 in ga promovirale v 2017, na spletu pa izvedle obsežno ozaveščevalno kampanjo.

V sklopu te kampanje smo pripravljali tudi tematske mesece, kjer smo nevladne organizacije, ki delujemo na področju globalnega učena, vsak mesec predstavile en cilj trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem. Prispevki podrobneje predstavijo vsebino posameznega cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj in pojasnjujejo, kako lahko globalno učenje pripomore k njegovemu doseganju.

S tem pristopom smo želeli ozavestiti javnost, da so globalni cilji vpeti v naš vsakdan, da so cilji uresničljivi, a le še k njihovem uresničevanju pristopimo vsi, skupaj. Pri tem nam lahko pomaga tudi globalno učenje, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje.

Organizacije izvajalke projekta si želimo, da bi zbirnik tematskih mesecev pri svojem delu in v zasebnem življenju uporabljali kot pripomoček pri povezovanju aktualnega dogajanja po svetu s cilji trajnostnega razvoja ter globalnim učenjem.

Zbirnik Tematski meseci

CTR1 in globalno učenje

CTR2 in globalno učenje

CTR3 in globalno učenje

CTR4 in globalno učenje

CTR5 in globalno učenje

CTR6 in globalno učenje

CTR7 in globalno učenje

CTR8 in globalno učenje

CTR9 in globalno učenje

CTR10 in globalno učenje

CTR11 in globalno učenje

CTR12 in globalno učenje

CTR13 in globalno učenje

CTR14 in globalno učenje

CTR15 in globalno učenje

CTR16 in globalno učenje

CTR17 in globalno učenje