Če želimo uresničiti vizijo Agende 2030, je potrebna transformacija. Ta preobrazba se začne z izobraževanjem in učenjem, so se strinjali panelisti stranskega dogodka na Politični forum Združenih narodov na visoki ravni (HLPF) 2022, ki ga je organiziral Bridge 47. Organizacijsko podporo izvedbi dogodku je nudila Plaforma SLOGA.

Dogodek Transformativno učenje: Kako lahko cilj CTR 4.7 pospeši napredek v smeri Agende 2030 je iskal načine za okrepitev vključevanja cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 v ustrezne politike, da bi pospešili napredek proti letu 2030. To participativno srečanje, ki sta ga soorganizirali Finska, Nigerija, UNESCO, Fingo in Bridge 47, je potekal 5. julija 2022 na sedežu ZN v New Yorku.

“Vse države si delijo isti izziv: kako zagotoviti, da vsi v družbi pridobijo veščine za trajnostno prihodnost? Izobraževanje, usposabljanje, raziskave in inovacije so ključnega pomena za celovito tranzicijsko trajnost ter za razvoj vključujočih in odpornih družb. To zato mora cilj trajnostnega razvoja 4.7 usmerjati naše delo,« je v svojih uvodnih besedah ​​izjavila Nj. E. Li Andersson, finska ministrica za izobraževanje.

Cilj SDG 4.7 poudarja, da morajo vsi učenci pridobiti znanje in spretnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja. Z osredotočanjem naših skupnih prizadevanj na ta cilj lahko pospešimo napredek pri doseganju Agende 2030.

Leonardo Garnier, posebni svetovalec Transforming Education Summit, ni zadovoljen z napredkom pri doseganju 4. cilja trajnostnega razvoja: »Težava je v tem, da pri doseganju četrtega cilja trajnostnega razvoja močno zaostajamo. Zašli smo že pred pandemijo. To dramatično situacijo bi lahko izkoristili za globoko preoblikovanje izobraževanja.«

Da bi dosegli preobrazbo v naših družbah, se mora vsakdo naučiti, kako spodbujati trajnostni razvoj: učenje se mora dogajati povsod in vse življenje. Udeleženci so poudarili potrebo po sodelovanju s širokim spektrom različnih deležnikov.

 »Izobraževanje samo po sebi mora biti transformativno. Zahteva radikalno spremembo, spremembo paradigme o tem, kako in česa se učenci naučijo krmariti po svetu, ki je vedno bolj krhek in medsebojno povezan. Sodelovati moramo s širokim naborom deležnikov, zunaj izobraževalnega sektorja, da bi ustvarili pravi zagon za preobrazbo,« je dejala pomočnica generalnega direktorja Stefania Giannini iz Unesca.

»Izobraževanje je treba spremeniti v strasten in strog proces individualnega in kolektivnega samoodkrivanja in samorazvoja,« je dodal Garnier.

Li Andersson je odgovorila: »Potrebujemo transformativno učenje za vse – ne glede na družbeno ozadje, starost ali poklic. Kot človeštvo se moramo naučiti novih stvari, a se jih tudi ne naučiti. Vse dele družbe je treba izkoristiti za ta prehod.«

Moderator Rilli Lappalainen, ustanovitelj Bridge 47 in direktor trajnostnega razvoja pri Fingu, je zaključil dogodek: »Vsi smo učitelji svojega življenja, v naših okoliščinah, v našem okolju. Vsi lahko prevzamemo obe vlogi, kot učitelji in učenci, in to je način, da lahko dosežemo spremembe. V tem gibanju je potreben vsak posameznik na tem planetu.«

Posnetek dogodka je dostopen tukaj.

Pripravila: PV