Namen dokumenta Vseživljenjsko učenje za trajnostne družbe, ki ga je decembra 2020 izdala Evropska platforma za vseživljenjsko učenje je spodbuditi razpravo in dati priporočila o strateški vlogi izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja pri utiranju poti k trajnostni prihodnosti za Evropo in zunaj nje, vključno s tem, kako se to lahko odraža pri izvajanju načrtov EU kot so European Skills Agenda, European Education Area, Digital Education Action Plan, European Research Area, European Green Deal, EU Recovery Plan in druge strategije EU. Pri nastajanju dokumenta je sodeloval tudi Bridge 47, projekt, ki gA v Sloveniji izvaja Platforma SLOGA.

Avtorji dokumenta so prepričani, da bi morala biti EU prvak pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in pri dokazovanju dragocenega prispevka, ki ga lahko uresničuje učenje v vseh oblikah, podprto s celostnimi in dolgoročnimi politikami. Trajnost ne bi smela biti težnja za države globalnega juga, temveč vodilo za EU in njene države članice kot del njihove globalne kolektivne odgovornosti do planeta in dobrega počutja ljudi.

Leto 2020 je bilo leto, kakršnega v zadnjih desetletjih ni bilo. Pandemija COVID-19 je povzročila velike motnje v družbah po vsem svetu, hkrati pa podnebna kriza, ki jo povzroča človek, še naprej povzroča uničujoče posledice prek ekstremnih vremenskih pojavov po vsem svetu.

To je tudi prehodno leto na številnih frontah, saj označuje začetek, ki so ga Združeni narodi imenovali “desetletje za ukrepanje” za doseganje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Hkrati je to pomemben trenutek za Evropsko unijo (EU) in njene institucije, saj so številne politike in programi bili pravkar ali bodo kmalu obnovljeni.

Za izobraževanje in usposabljanje v Evropi je tudi leto ambiciozne agende za doseganje cilje Evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Vsi ti dogodki so pomembno ozadje za razmislek o prihodnosti izobraževanja v Evropi in širše.

Ta vprašanja sprožajo razmislek o trajnosti našega načina življenja in učenja ter o tem, kako je to povezano s širšo družbo. Ta razmislek bi moral biti oblikovan v okviru razprave o trajnostnem razvoju, o kateri poroča 17 ciljev trajnostnega razvoja. Cilj 4 poziva države, naj “zagotovijo vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje in spodbujajo možnosti vseživljenjskega učenja za vse”.

UNESCO, pa tudi EU, sta ta cilj v različnih besedilih, vključno s priporočilom Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, poudarila kot ključno orodje za doseganje drugih ciljev trajnostnega razvoja. Vsak od ciljev trajnostnega razvoja ima dejansko vsaj en cilj, ki označuje neko obliko izobraževanja, usposabljanja ali učenja. Navsezadnje je učenje v različnih oblikah sposobno ljudi opolnomočiti, vključiti v svetovna vprašanja in izzive na načine, ki jih drugi sektorji ne morejo.

Lifelong Learning for Sustainable Societies

Pripravila: PV