V publikaciji o mreži Bridge 47 z naslovom Imagining Transformation Otherwise je predstavljenih deset študij primerov organizacij in pobud z vsega sveta, ki si na različne načine prizadevajo za pozitivne spremembe v družbi. Avtor publikacije je Rene Suša.

Organizacije in pobude, predstavljene v tej publikaciji, ki delujejo v različnih družbenih, kulturnih ter političnih kontekstih, skušajo odpraviti sistemske neenakosti, krivice in škodo. Prizadevajo si, da bi to storili na načine, ki ustrezajo njihovi analizi problemov, njihovim ustreznim teorijam sprememb in njihovim razpoložljivim sredstvom ter virom.

Čeprav se zelo razlikujejo po pristopu k družbenim spremembam, te organizacije in pobude poudarjajo pomen učenja ter od-učenja pri svojem delu. To v enaki meri velja za tiste pobude z izrecno izobraževalno usmerjenim poslanstvom in za tiste, ki delujejo na drugih pristopih k družbenim spremembam, kot so različne prakse (notranje) organizacijske preobrazbe.

Bridge 47: Imagining Transformation Otherwise

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.